zvláštní poděkování
Volný.cz

Ediční činnost GVUO

Ediční činnost GVUO

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Šest knih, tisíc šest set stran, více než tisíc fotografií uměleckých děl a přes osm kilo váhy, to je ediční činnost Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) za rok 2018. GVUO se totiž kromě výstavní činnosti věnuje i nakladatelským aktivitám. Poslední publikace GVUO, vydaná v tomto roce, byla pokřtěna v listopadu. Jedná se o pětisetstránkovou monografii fotografa a grafika Jiřího Šiguta. Publikace GVUO je možno si prohlédnout, nebo zakoupit na pokladně Domu umění i na webových stránkách www.gvuo.cz.

„Rok 2018 byl pro galerii po ediční stránce velmi náročný. Díky tomu se můžeme pochlubit šesti reprezentativními publikacemi s bohatým výtvarným doprovodem. V několika případech jsme spolupracovali se špičkami v oboru, ať už se jedná o nakladatelství Arbor vitae societas, BiggBoss nebo KANT,“ doplňuje Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí GVUO.
Výpravná monografie Jiřího Šiguta poprvé přináší komplexní pohled na třicet let jeho tvůrčí činnosti. Po celou dobu se tento „enfant terrible“ české fotografie věnoval průzkumu média fotografie, překračoval její hranice, redefinoval ji a originálním způsobem uvedl do širších souvislostí vizuálního umění. Patří tak k nemnoha českým tvůrcům (J. Sudek, F. Drtikol, J. Funke, J. Štyrský, E. Medková, J. Svoboda, J. Koudelka aj.), kteří posunuli vnímání uměleckých možností fotografie. Vedle textů Jiřího Šiguta knihu doprovází studie Petra Vaňouse, Martina Klimeše, Jakuba Guziura a Jiřího Valocha.

Katalog Černá země? Mýtus a realita doprovází a rozšiřuje stejnojmennou výstavu, která je až do 6. ledna 2019 k vidění v ostravském Domě umění. Autorka Renata Skřebská představuje nejen umělecké, ale také sociální a kulturní pozadí ostravského regionu v letech 1918–1938. Výpravná publikace prezentuje reprodukce umělců, kteří na Ostravsku žili, působili, nebo se zde inspirovali. Nechybí ani grafický a knižní design nebo porcelán. Na publikaci spolupracovali Pavel Šopák, Martin Strakoš, Jiří Jůza, Petr Gába a Jaroslav Michna.

Publikaci V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 edičně připravil historik umění Karel Srp. Kniha přináší souhrnný vhled do let 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl narušen první světovou válkou. V devíti blocích sleduje hlavní témata, jdoucí skrze skupiny jako Tvrdošíjní, Devětsil, Nová skupina, Sociální skupina, Die Pilger, i přes nejrůznější styly, jako byl doznívající expresionismus a kubismus, primitivismus a neoklasicismus, sociální tendence a mašinismus, poetismus a artificielismus. Představuje práci více než padesáti malířů, sochařů, grafiků, z nichž mnohé počítáme k hlavním osobnostem českého moderního umění.

10.12.2018 21:12:03 Redakce | rubrika - Zprávy