zvláštní poděkování
Volný.cz

Výtvarné tipy 3. týden

Pardubice, Pernštejnové – stavebníci

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Mýty a fakta historie - Divy starověku (2/10)
Památníky kolosálnější než ty současné, obdivuhodná válečná plavidla, technologie, které stále vyvolávají úžas. Americký dokumentární cyklus představuje starověké objevy a vynálezy (Premiéra). Jak vytesali Egypťané největší monument na světě - tisíce let před Mount Rushmorem? Jak postavili Římané kopuli větší, než je ta na budově amerického Kapitolu? Je stará bezmála dva tisíce let a pořád stojí! Jak lidé připravovali masivní kvádry v Stonehenge stovky kilometrů v hrbolatém terénu?
Vysílání: 18.1., 20.00 hod., ČT2
Opakování: 19.1., ČT2., 23.1., ČT2

Pardubice, Pernštejnové – stavebníci
Poté, co Vilém z Pernštejna koupil Pardubice v roce 1491, postaral se nejen o jejich hospodářský rozkvět, ale i architektonický rozvoj (1998). Režie B. Hončarivová. Vilém z Pernštejna se rozhodl v Pardubicích založit své rodové sídlo. Starou tvrz začal přestavovat na vodní zámek v pozdně gotickém slohu. V 16. století vznikla průmyslová čtvrť, kde se moderním způsobem užívalo hnací síly vody. Vilém se nepodílel jen na hospodářském rozkvětu města, ale záleželo mu i na jeho architektonickém rozvoji. V roce 1507 bylo město zasaženo velkým požárem. Vilém znovu požádal svého stavitele Pavla z Pardubic, aby pro město navrhl jednotný urbanistický plán. V roce 1538 vyhořelo město podruhé a i tentokrát obnově města pomohli Pernštejnové. Domy byly zvýšeny o druhé patro a přestavěny v renesančním slohu, přičemž nejvýraznějším prvkem přestavby se stala terakotová ostění. Nástupem Vilémových synů vstoupila renesance nejen do města. Také starší gotický hrad prošel renesanční přestavbou. Ke vstupnímu portálu byl přistavěn kamenný most s bohatou reliéfní výzdobou, novinkou byly i rozměrné nástěnné malby s biblickou tematikou a unikátní dřevěné a bohatě zdobené kazetové stropy. Pernštejnské sídlo v Pardubicích je jakýmsi mezníkem v historii feudálních sídel.
Vysílání: 19.1., 12.25 hod., ČT2

Kryštofovo Údolí
Vesnice, která má svůj orloj a kdysi betlém v každém okně (2011). Někdejším Údolem Svatého Kryštofa vás provede Lumír Tuček. Známá severočeská ves Kryštofovo Údolí s navazujícími osadami Novina a Rokytnice leží v překrásném krajinném rámci západní části Ještědského hřbetu. Nejznámější památkou Kryštofova Údolí je dřevěný kostel sv. Kryštofa, stojící na návrší nad střední částí vsi. Unikátní stavba, jedna z nejcennějších svého druhu u nás, byla postavena v letech 1683–1686. Kryštofovo Údolí ovšem představuje také pozoruhodný soubor lidové architektury, jeden z nejlépe dochovaných a nejvýznamnějších v severních Čechách. Zdejší lidová architektura patří do okruhu venkovského stavitelství Lužických hor. Zastoupeny jsou jak velké patrové domy s roubenými světnicemi, podstávkami a hrázděnými (nebo výjimečně roubenými) patry, tak především drobnější přízemní domy a chalupy. Kryštofovo Údolí s Novinou ovšem nevyniká jen díky lidové architektuře. Jedinečný je také zdejší soubor technických památek. O to se zasloužila především stavba v našem prostředí unikátní Liberecko-teplické dráhy, která měla zajistit odbyt uhlí z Podkrušnohoří na průmyslovém Liberecku.
Vysílání: 21.1., 19.25 hod., ČT2

Kus dřeva ze stromu (3/26)
S výtvarníkem Martinem Patřičným o kráse dřeva a práci s ním. Tentokrát zabuší na dveře statku borovice. A s ní přijde vůně a ruce ulepené pryskyřicí. Borovice v okolí jsou napadené a usychají. Jednu z nich Martin Patřičný se svým vnukem porazí. Řekneme pár slov o předcích, přečteme něco z Mattioliho herbáře a už jsme u prostřeného stolu. Dřevo borovice je velmi trvanlivé, dělají se z něj rámy oken a třeba nesmírně namáhaná vodácká pádla. Obrousíme kus rámu sto let starého okna z borovice a Martin Patřičný zazpívá starou trampskou píseň o sosně–borovici. Rozloučí se u krbu četbou z vlastní knihy Dřevo krásných stromů a sedmnáct dřevěných minut je pryč. Tak na shledanou příště u modřínu.
Vysílání: 22.1., 14.30 hod., ČT2
Opakování: 27.1., ČT2

Tkaná krása
Držitelé titulu Nositel tradice lidových řemesel představují mistrovství v oboru zpracování textilu. Připravila R. Šáchová. Film představuje portréty těch tvůrců z řad Nositelů tradice lidových řemesel, kteří se věnují starým textilním technologiím. Devět oceněných tkalců a barvířů tu předvádí tradiční tkaní látek, lidový modrotisk, výrobu žinylky, pletení na rámu, síťování, předení i ruční tkaní na tkalcovském stavu.
Vysílání: 23.1., 10.10 hod., ČT2
Opakování: 24.1., ČT2., 27.1., ČT2

Luhačovice – Brána moravského ráje
Miroslav Táborský představuje příběh nejvyhlášenějších moravských lázní s unikátní architekturou, která nemá v Evropě obdoby (2017). Režie O. Kallus. Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. Za svůj věhlas vděčí především minerálním pramenům. Do širšího povědomí veřejnosti se dostaly díky členům šlechtického rodu Serényiů. První prameny byly zachyceny ve druhé polovině 17. století a začalo se jim říkat „luhačovická voda“. Stavební ruch kolem pramenů pak zesílil v 18. století, ale koncem 19. století zastihla tyto lázně stagnace a hrozící úpadek. Do současné podoby lázní v Luhačovicích se počátkem 20. století výrazně otiskly představy "tří mušketýrů" – balneologa Františka Veselého, slovenského buditele Cyrila Holubyho a především architekta Dušana Jurkoviče, který se snažil pracovat s citem a porozuměním pro malebné přírodní prostředí. Nechal se inspirovat valašskou architekturou a dal lázním originální a neopakovatelný styl, který však byl spíše trnem v oku akcionářům. Dnes však činí z městečka evropský unikát, lákající návštěvníky z celého světa a aspirující na zápis v prestižním seznamu UNESCO. Lázně se také pyšní pobytem mnoha velkých osobností naší kultury, mj. skladatele Leoše Janáčka, Karla Čapka či Františka Kožíka.
Vysílání: 24.1., 18.15 hod., ČT2

Zdeněk Fránek - S hlavou v oblacích
Tvorba architekta Zdeňka Fránka je inspirativní stejně jako on sám. Navrhuje rodinné domy, kostely, muzea i vyhlídkové věže a dobrá architektura je podle něj umělecké dílo, které souzní s přírodou a má duchovní dimenzi. Představíme vám jeho významné a výtvarně mimořádně působivé realizace. Režie J. Chytilová (Premiéra)
Vysílání: 20.1., 20.15 hod., ČT art
Opakování: 24.1., ČT art., 26.1., ČT art

Emoce v umění: Zvědavost (2/24)
Průvodce pořadu katalánský všeuměl a spisovatel Ramón Gener se vypraví tentokrát za nejzajímavějšími osobnostmi světových dějin umění, mj. Leonardem da Vincim, Pablem Picassem, madridským fotografem Chemou Madozem, surrealistickým malířem René Magrittem i W. A. Mozartem (2017) (Premiéra). Španělský hudebník, pianista, humanista, zpěvák, píšící a moderující všeuměl Ramón Gener, jehož seriál To je opera (This is opera) byl nedávno vysílán na ČT art, natočil v roce 2017 čtyřiadvacetidílný cyklus This is art, který jsme česky nazvali Emoce v umění. V úvodu každé části Gener říká: „Moc se mi ti lidé kolem líbí. Mám rád ty, kteří se dokáží vyjádřit skrze umění, aby sdíleli to nejuniverzálnější: emoce! Obraz, socha nebo píseň mě inspirují, vyvolají ve mně vzdor, lásku nebo dojetí. Miluji umění! V kontaktu s ním se sami proměňujeme v cosi jedinečného.“
Francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry byl zkušený pilot. V letectví překonal řadu rekordů, ale v roce 1935, když se pokoušel doletět do Saigonu, musel nouzově přistát uprostřed pouště. Byla to traumatická zkušenost. Po čtyřech dnech, kdy byl zanechán napospas osudu, nechybělo málo, aby zemřel. Ale na poslední chvíli mu jeden beduín zachránil život. Saint-Exupéry využil své zkušenosti k napsání svého Malého prince. Knížka začíná, když pilot musí nouzově přistát v poušti. A zatímco se pokouší opravit motor svého letadélka, objeví se blonďatý chlapec – Malý princ. Zjeví se z ničeno nic a klade mu jednu otázku za druhou. V tomto díle se tedy Ramón Gener bude věnovat lidské zvědavosti prostřednictvím nejzajímavějších osobností dějin světového umění.
Vysílání: 18.1., 22.50 hod., ČT art
Opakování: 21.1., ČT art

Ještě hořím? (3/6) - Zuzana Čížková, kamenosochařka a malířka
Jako první v Evropě vytvořila sochařský reliéf na motiv znakové řeči. Co se změnilo v životním běhu úspěšné kamenosochařky s nevídaným fortelem? Dokument z cyklu Hany Pinkavové o mimořádně nadaných umělcích (Premiéra). Její pozoruhodné Madony z pískovce, žuly a mramoru najdeme jako unikátní instalaci ve veřejném prostoru u zdi kostela sv. Václava na pražském Proseku. Kámen a skály ji fascinovaly odmala. Už z dětského pískoviště si tahala domů různé acháty a kalcedony. Jasnou volbou byla proto později kamenosochařská škola v Hořicích. Dívek na ní moc nestudovalo. Od patnácti let jezdila po světě. Třeba během prázdnin na střední škole restaurovat barokní sochy do Basileje a do Jindřichova Hradce. Absolvovala nejrůznější zahraniční stáže. Na VŠUP studovala u akademického sochaře Kurta Gebauera, praxi sbírala i v ateliéru Olbrama Zoubka. Dostávala pozvánky na prestižní výstavy ve světě, několikrát úspěšně reprezentovala v Paříži naše mladé sochařské umění. Je za ní spousta sochařských realizací ve veřejném prostoru a mnoho samostatných výstav. Na svých cestách objevovala krajinu 21. století, kterou později reflektovala ve svých obrazech. V roce 2010 vytvořila jako první v Evropě první sochařskou realizaci na motiv znakové řeči. Reliéf je osazený před školou pro sluchově postižené děti v pražské Holečkově ulici. Za další dílo, reliéfní nápis „MILUJI“ získala cenu ´Inspirace dobrem, Wintontrain, Praha-Londýn‘. Fyzicky náročná práce a strhující tvůrčí nasazení nakonec narazily na své limity. Když dobudovala svůj třetí ateliér, do její práce jako blesk zasáhla nemoc. Už se nemohla věnovat tvorbě, která vyžaduje velkou fyzickou zátěž. Navíc v době, která sochařům, natož sochařkám nepřeje. I když se prošla „kolem pekla“, jak říká, dokázala ujít cestu od kamene k plátnu, na němž se věnuje proměně duchovního života v moderní společnosti. Jaké to je přehodnotit svůj profesní život a začít znovu?
Vysílání: 21.1., 21.30 hod., ČT art
Opakování: 27.1., ČT art

Génius - Picasso (3/10)
Životopisný seriál o jednom z největších umělců 20. století s Antoniem Banderasem v hlavní roli (2018). Dále hrají: A. Rich, S. Colley, C. Poésy, P. Delevingne, R. Sheehan, T. R. Knight, A. Franciosi, S. Gabel a další. Režie Kevin Hooks. Mladý Pablo je po Carlesově sebevraždě zcela zdrcen a jenom těžce se dokáže soustředit na malování. Navíc jsou jeho obrazy plné smutku. Tento styl, kdy začne malovat převážně v modrých odstínech, později vejde ve známost jako Picassovo „modré období“. V těchto obrazech však nalezne krásu básník a spisovatel Max Jacob (T.R. Knight), který jej nechá u sebe bydlet a tvořit. Starého Picassa začne navštěvovat mladá malířka Françoise Gilotová (Clémence Poésyová), která obdivuje jeho mistrovská díla a zajímá ji, co si zkušený malíř myslí o jejích obrazech. Na Pabla tato dívka zapůsobí svou tajemností a nevšedností...
Vysílání: 24.1., 23.15 hod., ČT art
Opakování: 29.1., ČT art

11.1.2021 17:01:09 Redakce | rubrika - Z éteru

Časopis 08 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Andělé v Americe (MDP)

Články v rubrice - Z éteru

Velikáni filmu... Liam Neeson

Mark Felt: Muž, který zradil

Mezi náhrobními kameny
Liam Neeson jako soukromé očko na stopě sériových vrahů. Americký thriller (2014). D ...celý článek


28. Český lev

28. Český lev – Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2020
Václav Kopta uvádí přímý přenos s ...celý článek


Měsíc s legendou - Marie Vášová

Labyrint srdce

Labyrint srdce
Kdo řekne milující matce krutou pravdu? Měsíc březen s Marií Vášovou začíná českým filmem po ...celý článek


110. výročí narození Otakara Vávry

Otakar Vávra při natáčení filmu

Úsměvy Otakara Vávry
Vzpomínka na legendárního režiséra, scenáristu a pedagoga, který se narodil před 110 l ...celý článek


Koprodukční snímek Zloději zelených koní

Zloději zelených koní

Zloději zelených koní
Pro jednoho je to vášeň, pro druhého způsob obživy. Pohybují se za hranou zákona, na ...celý článek


Lino Ventura – Ital v Paříži

Lino Ventura – Ital v Paříži

Lino Ventura – Ital v Paříži
Portrét jednoho z nejvýznamnějších evropských filmových herců. Francouzs ...celý článek


Literární tipy 8. týden

Malostranské humoresky

Malostranské humoresky
Karel Heřmánek, Arnošt Goldflam a Josef Kemr v povídkovém filmu s atmosférou Malé St ...celý článek


Rembrandt: Portrét člověka

Rembrandt: Portrét člověka

Rembrandt: Portrét člověka
Komentovaná prohlídka výstavy, kterou pořádá Národní galerie Praha. Provádí kurá ...celý článek


Arnošt Lustig výročí úmrtí

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Všechnopárty
Arnošt Lustig, od jehož úmrtí uplynulo v těchto dnech 10 let, v zábavné talk show Karla Šípa, ...celý článek


Vyprávění o životě – Ludvík Aškenazy

Ludvík Aškenazy

Spokojeně vypadající pyknik – Ludvík Aškenazy
Vyprávění o životě a díle osobitého českého spisovatele ...celý článek


Vtáčkovia, siroty a blázni

Magda Vášáryová (Vtáčkovia, siroty a blázni)

Vtáčkovia, siroty a blázni
Filmová "chvála bláznovství" aneb jediný způsob, jak přežít v té krásné, ale ošk ...celý článek


Šeptej příběh netradičního milostného trojúhelníku

Šeptej

Šeptej
Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Český film (1996). Hrají: T. Vilhelmová, J. Muchow, M. Myš ...celý článek


Válečné peklo jménem Stalingrad

J. Law (Nepřítel před branami)

Nepřítel před branami
Válečné peklo jménem Stalingrad. A dva nejslavnější odstřelovači v souboji na život a ...celý článek


Marhoulovo Nabarvené ptáče

Nabarvené ptáče

Nabarvené ptáče
Osud malého židovského chlapce přežívajícího čas II. světové války na zaostalém venkově výc ...celý článek


Dokument Helios příběh českého vědce

Helios

Helios
Neuvěřitelný příběh původně amatérského fotografa slunečního zatmění Miloslava Druckmüllera, který s ...celý článek


Filmové tipy 8. týden

Americký zabiják

Přiznání policejního komisaře prokurátorovi republiky
Když mafie stojí nad zákonem, nezbývá než vzít sprave ...celý článek


Dokument Můj otec Antonín Kratochvíl

Můj otec Antonín Kratochvíl

Můj otec Antonín Kratochvíl
Světově proslulý český fotograf, držitel mnoha prestižních cen včetně World Pre ...celý článek


Výtvarné tipy 9. týden

Nalezený ráj

Design (1/17)
TGV, restart francouzské železnice. Okouzlující příběh elegantního vysokorychlostního vlaku. ...celý článek


Slavné melodrama Xaviera Dolana

Je to jen konec světa

Je to jen konec světa
Návrat ztraceného syna aneb rodinná veselka se nekoná. Slavné melodrama Xaviera Dolan ...celý článek


Velikáni filmu... Ron Howard

Rivalové

Duel Frost/Nixon
Richard Nixon nikdy nestanul před soudem – k jeho usvědčení ovšem stačil jeden křížo ...celý článek


Výtvarné tipy 8. týden

Bauhaus – Nová doba

Kus dřeva ze stromu (7/26)
S výtvarníkem Martinem Patřičným o kráse dřeva a práci s ním (2008). Připravil B ...celý článek


Filmové tipy 9. týden

Za vodou

Za vodou
Nejtěžší rány jsou ty životní. Stacy Keach a Jeff Bridges v americkém boxerském dramatu (1972). Dá ...celý článek


Víra tipy 8. týden

Poslední dny Ježíše Krista?

Náboženství světa: Buddhismus
Dokumentární cyklus o nejvýznamnějších světových náboženstvích, jejich vzniku ...celý článek


Portrét fenomenální Carmen Maurové

Ay, Carmen!
Portrét fenomenální herečky Carmen Maurové, která pro světovou kinematografii objevila Almodóva ...celý článekČasopis 08 - sekce

DIVADLO

Malá inventura proběhne v trochu jiné podobě

Vojtěch Hrabák (Jeskyně slov ) - DIVADLO X10

Festival Malá inventura je přehlídkou těch nejvýraznějších projektů nového divadla uplynulého roku. Největší p celý článek

další články...

HUDBA

Ella Fitzgerald, první dáma jazzu

Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald, první dáma jazzu
Životní příběh fenomenální zpěvačky, která se z problémové dívky vypracov celý článek

další články...